Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkımızda

Hakkımızda

Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi (ÖzÜÇAM), Psikoloji yüksek lisans programlarımızdan Çift ve Aile Terapisi alt dalı bünyesinde Şubat 2017’den beri hizmet vermekte olan bir eğitim, uygulama ve araştırma merkezidir. Merkezimiz hem üniversitemiz öğrencileri ve çalışanlarına hem de üniversite mensubu olmayan kişilere açıktır. ÖzÜÇAM’da bireysel, çift ve aile danışmanlığı, oyun terapisi, grup danışmanlığı, psiko-eğitim, psikolojik değerlendirme ve testler yürütülmektedir.

ÖzÜÇAM’ın öncelikli hedefi psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanamayan orta ve düşük gelir düzeyine sahip bireylerin, çift ve ailelerin bu hizmetten faydalanabilmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte, ÖzÜÇAM psikoloji alanında araştırma ve projelerin üretildiği, çift ve aile danışmanlığı alanında uzmanlık eğitimlerinin sağlandığı, bireysel gelişim ve ilişkisel iyileşmeye yönelik psiko-eğitimlerin yürütüldüğü bir merkez olmayı amaçlamaktadır.

Böylelikle ÖzÜÇAM, çocuklardan çiftlere, geniş ailelere ve gruplara kadar her kesime çift ve aile terapisi hizmetlerini ulaşılabilir kılarak çeşitli toplumsal ve bilimsel katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

ÖzÜÇAM’da Özyeğin Üniversitesi Psikoloji yüksek lisans programı Çift ve Aile Terapisi alt dalı öğrencileri, programın klinisyen öğretim üyelerinin yoğun süpervizyonu altında uygulamalar yapmaktadır.

Psikoloji yüksek lisans programı Çift ve Aile Terapisi alt dalı (Tezli ve Tezsiz Program), Uluslararası Aile Terapisi Derneği’nin (IFTA) "Sistemik Terapi Eğitimi Uluslararası Akreditasyon Komisyonu" tarafından onaylanmış bir akredite eğitim programıdır.  Psikoloji Tezsiz yüksek lisans programı Çift ve Aile Terapisi alt dalı, temel akreditasyon kriterlerini karşılayan Türkiye’deki ikinci program olma özelliği taşımaktadır.  Psikoloji Tezli yüksek lisans programı Çift ve Aile Terapisi alt dalı ise ileri akreditasyon kriterlerini karşılayan Türkiye’deki ilk ve tek programdır.