Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Akademik ve İdari Kadro

Akademik ve İdari Kadro

Doç. Dr. Nilüfer KAFESCİOĞLU
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, ÖzÜÇAM ve Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift ve Aile Terapisi Program Direktörü
Dr. Kafescioğlu, lisans derecesini 1997 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, yüksek lisans derecesini 2002 yılında University of Indianapolis Klinik Psikoloji Bölümü, doktora derecesini 2008 yılında Purdue Üniversitesi Evlilik ve Aile Terapisi alanından almıştır. Aynı zamanda Purdue Üniversitesi'nde alt alan olarak kadın araştırmaları bölümünü tamamlamıştır. International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT) tarafından onaylı terapist ve duygu odaklı terapi süpervizörüdür. Aynı zamanda Association for Play Therapy (APT) tarafından onaylı çocuk merkezli oyun terapistidir. Araştırmalarında, çocukların ve yetişkinlerin duygu ve davranış sorunları geliştirmelerinde aile işlevselliğinin rolüne ve bunlara etki edecek uygulamalar geliştirmeye odaklanmıştır. Çiftlerle yürüttüğü çalışmalarda bağlanma kuramı perspektifinden; kronik hastalıklarla baş etmede çift ilişkisinin rolünü incelemiştir ve çift ilişkisinde yaşanan problemlerle eşlerin iletişim döngüleri arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Çocuklarla yürüttüğü çalışmalar duygu ve davranış problemleri açısından risk altında olan çocukların aile işlevselliğine etki edecek uygulamaları kapsamaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Selenga GÜRMEN
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve ÖzÜÇAM Süpervizörü
Dr. Gürmen, lisans derecesini 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, yüksek lisans derecesini 2012 ve doktora derecesini 2015 yılında University of Connecticut Department of Human Development and Family Studies’den almıştır. Akademik anlamda çalışma alanları çift terapisi etkililiği ve terapötik değişim süreci, boşanma süreci ve sonrası aile içi uyum, ortak ebeveynlik ilişkileri, şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftler ile dijital çağın ilişkilere etkileridir. Dr. Gürmen, aile sistemini topluma uyarlayarak, çözülmesi zor karmaşık toplumsal sorunların (iklim değişikliği, enerji ve kaynak krizi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet, vb.) toplumla olan etkileşimi ve gerekli davranış değişikliklerini tespit, müdahale, öngörü ve önleme modelleri üzerine çalışmaktadır. Klinik anlamda ağırlıklı olarak çift terapisi yapmakta olup yetişkin, ergen ve ailelerle de çalışmaktadır. Ebeveynlerle ve çiftlerle kriz dönemi ve gelişimsel geçiş süreçlerine destek verdiği seminer, atölye ve eğitim programı çalışmaları mevcuttur. Klinik eğitimi ve deneyimine ek olarak süpervizörlük eğitimi almış, Türkiye’deki sayılı Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği (AAMFT) onaylı süpervizörlerinden biridir. Ayrıca AAMFT süpervizör eğitmeni ve mentorudur.
Dr. Öğr. Üyesi Senem ZEYTİNOĞLU SAYDAM
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve ÖzÜÇAM Süpervizörü
Dr. Zeytinoğlu, lisans derecesini 2005 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü, yüksek lisans derecesini 2008 yılında Columbia Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans sonrasında New York’ta aile terapisi (Ackerman Institute, NY) alanında post graduate programını tamamladıktan sonra doktora derecesini 2014 yılında Drexel Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Bölümü'nden almıştır. Doktorasını bitirirken Boszomenyi-Nagy Ödülü’ne layık görülmüştür. Doktora tezi dudak damak yarığı ile doğan çocukların anne-babalarının deneyimleri üzerinedir. Şu anda yürüttüğü araştırmaların konuları sağlık problemlerinin aile sistemine ve çift ilişkisine etkisi, duygu odaklı çift terapisi, medikal aile terapisi uygulamaları ve travmayla başa çıkma yolları üzerinedir. Dr. Zeytinoğlu, Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Duygu Odaklı Çift Terapisi Merkezi (ICEEFT) onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi Süpervizörüdür. Ayrıca “Aponte Training Institute Person of the Therapist” modelinin eğitmenliğini yapmaktadır. Klinik eğitim ve deneyimlerinin yanı sıra Türkiye’deki sayılı Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği (AAMFT) onaylı süpervizörlerinden biridir.
Dr. Öğr. Görevlisi Serkan ÖZGÜN
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi ve ÖzÜÇAM Süpervizörü
Dr. Özgün, lisans derecesini 1998 yılında, yüksek lisans derecesini de 2002 yılında “şizofren tanısı almış çocuğu olan ailelerde iletişim etkinliği ve duygu ifadesi” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden almıştır. 17 Ağustos depremi ardından Türk Psikologlar Derneği (TPD) gönüllüsü olarak deprem bölgesinde terapist olarak afet ve saha çalışmalarına başlamıştır. Yüksek lisans sonrasında iki yıl New York’ta travma (ITSP, NYU) ve aile terapisi (Ackerman Institute, NY) alanında iki postgraduate program tamamlayarak Türkiye’ye dönen Özgün doktora derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden 2010 yılında “Evlilik dışı ilişkinin aldatılan eş üstündeki travmatik etkisi” başlıklı tez çalışmasıyla almıştır. Doktora ardından üniversitelerde travma ve aile alanlarında dersler veren Özgün, 2012-16 yılları arasında OKAN Üniversitesi Travma Yüksek Lisans Programında yer almıştır. Katıldığı çeşitli seminer ve süpervizyon çalışmalarının yanı sıra aldığı sertifika düzeyindeki eğitimler içerisinde EMDR Düzey I ve II, NET, Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT), Gottman Çift Terapisi, PACT ve Duygu Odaklı (EFT) Çift Terapisi başta gelmektedir. Aynı zamanda, Uluslararası EMDR Birliğinin (EMDRIA) onayladığı uygulamacı ve danışmanlar arasında yer almaktadır. Psikoterapist olarak çalışmaya 2004 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsünde (DBE) başlayan Özgün, 2009-15 yılları arasında, kurucularından olduğu İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde sürdürmüştür. Özgün halen kurucusu olduğu BUDE Psikoterapi Merkezi’nde terapist olarak çalışmayı sürdürmekte, afet ve saha çalışmalarını da TPD bünyesinde devam etmektedir.
Dr. Öğr. Görevlisi Çiğdem YUMBUL
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi ve ÖzÜÇAM Süpervizörü
Dr. Yumbul, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Northwestern Üniversitesi’nden Çift ve Aile Terapisi dalında yüksek lisans, Minnesota Üniversitesi’nden aynı dalda doktora derecesini almıştır. Bu süreçte toplumsal travmaların aile ilişkileri üzerine etkisini incelemiş, çeşitli kliniklerde madde bağımlılığı ve dezavantajlı gruplarla travma ve aile eksenli psikoterapi çalışmalarında bulunmuştur. 2014 yılında Soma maden katliamından etkilenen ailelere yerinde psikososyal destek sunmak için oluşturulan Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) Soma Dayanışma Ağı projesinde proje koordinatörü olarak çalışmıştır. Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Krize Müdahale Birimi’nde yürütülen çalışmalarda görev almakta, yaşanan toplumsal travmalara müdahale etmek için oluşturulan psikosososyal destek ekiplerinde yer almaktadır. Dr. Yumbul, Bude Psikoterapi Merkezi’nde psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Başta bireysel ve toplumsal travmalar, travma sonrası stres bozukluğu ve kompleks travma, depresyon, anksiyete bozuklukları ve çift-aile problemleri olmak üzere diğer problem alanlarında çalışmaktadır.
Uzm. Psk. Aslı YILDIZ
İdari Yönetici
Uzm. Psk. Aslı Yıldız; lisans eğitimini Psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Çift ve Aile Terapisi dalında, Özyeğin Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında çeşitli staj deneyimleri kazanmış, gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Mind + More Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çalıştığı süre boyunca yürütülen Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi’nin Eğitim Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Proje aracılığıyla çeşitli STK’larda; sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini güçlendirici çalışmalar yürütmüş, çocuklar ve ebeveynler için atölye programları düzenlemiş, projeye gönüllü olarak katkı sağlayan psikoloji öğrencilerinin eğitim ve saha çalışmaları süreçlerinde aktif rol almıştır. Gülmek İyileştirir Derneği’nde Uzman Psikolog olarak görev aldığı süre boyunca, kanser teşhisi almış çocukların aileleriyle psikoeğitim ve psikoterapi çalışmaları yürütmüştür. Derneğe bağlı bulunan hijyenik oyun merkezlerinde, kanser tedavisi gören çocuklar ile oyun terapisi müdahaleleri içeren çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi ÖzÜÇAM'ın idari yöneticisi olarak çalışmakta; aynı zamanda birey ve ailelerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.
Saniye İhtiar SALİ ALİ
İdari Uzman
Saniye İhtiar Sali Ali, lisans derecesini 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümünden almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. 1998-2000 yılları arasında Kariyer Danışmanlık’ta asistan, 2002-2010 yılları arasında Tanyeri Sağlık Hizmetleri’nde doktor asistanı ve 2010-2014 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp fakültesi yetkilisi olarak görev almıştır. 2018 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Merkezi ÖzÜÇAM’ın idari uzmanı olarak çalışmaktadır.