Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Akademik ve İdari Kadro

Akademik ve İdari Kadro

Tam ve yarı zamanlı çalışan ekip üyelerimiz:

Senem Zeytinoğlu SAYDAM
Dr. Öğr. Üyesi Senem ZEYTİNOĞLU SAYDAM
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi ve ÖzÜÇAM süpervizörü ve Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift ve Aile Terapisi Program Direktörü 

Dr. Zeytinoğlu, lisans derecesini 2005 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü, yüksek lisans derecesini 2008 yılında Columbia Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü, doktora derecesini ise 2014 yılında Drexel Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Bölümü'nden almıştır. Doktorasını bitirirken Boszomenyi-Nagy Ödülü’ne layık görülmüştür. Doktora tezi dudak damak yarığı ile doğan çocukların anne-babalarının deneyimleri üzerinedir. Senem Zeytinoğlu Saydam’ın şu anda yürüttüğü araştırmaların konuları sağlık problemlerinin aile sistemine ve çift ilişkisine etkisi, duygu odaklı çift terapisi, medikal aile terapisi uygulamaları ve travmayla başa çıkma yolları üzerinedir. Dr. Zeytinoğlu Saydam, Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Duygu Odaklı Çift Terapisi Merkezi (ICEEFT) onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi Süpervizörüdür.

Selenga GÜRMEN
Dr. Öğr. Üyesi Selenga GÜRMEN
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi ve ÖzÜÇAM Süpervizörü 

Dr. Gürmen, lisans derecesini 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, yüksek lisans derecesini 2012 ve doktora derecesini 2015 yılında University of Connecticut Department of Human Development and Family Studies’den almıştır. Çift ve aile terapisi alanında gerçekleştirdiği araştırmaları ortak ebeveynlik ve boşanma konularında yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmaların ışığında, velayet ve ortak ebeveynlik hususunda şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftlerin (high-conflict couples) karşılaştığı problemleri inceleyip, onlara destek olmak üzere çeşitli terapi ve ebeveyn eğitim programları geliştirmektedir. Bunun dışında, İlişki Kabul ve Reddi Kuramı (İKAR) bağlamında kişilerin ebeveynlerinden ve/veya romantik partnerlerinden gördüğü kabul/reddin bireylerin psikolojik durumları üzerinde etkisini araştıran çeşitli projeler yürütmekte ve İKAR ölçeklerin Türkçe çeviri ve uyarlamalarında görev almaktadır. Aile terapisi süpervizyon eğitimini almış, 200 saatin üstünde süpervizyon deneyimi kazanarak Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği (AAMFT) onaylı süpervizör unvanı almaya hak kazanmıştır.

Doç Dr. Nilüfer KAFESCİOĞLU
Doç Dr. Nilüfer KAFESCİOĞLU
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi

Dr. Kafescioğlu, lisans derecesini 1997 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, yüksek lisans derecesini 2002 yılında University of Indianapolis Klinik Psikoloji Bölümü, doktora derecesini 2008 yılında Purdue Üniversitesi Evlilik ve Aile Terapisi alanından almıştır. Aynı zamanda Purdue Üniversitesi'nde alt alan olarak kadın araştırmaları bölümünü tamamlamıştır. Araştırmalarında, çocukların ve yetişkinlerin duygu ve davranış sorunları geliştirmelerinde aile işlevselliğinin rolüne ve bunlara etki edecek uygulamalar geliştirmeye odaklanmıştır. Çiftlerle yürüttüğü çalışmalarda bağlanma kuramı perspektifinden; kronik hastalıklarla baş etmede çift ilişkisinin rolünü incelemiştir ve çift ilişkisinde yaşanan problemlerle eşlerin iletişim döngüleri arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Çocuklarla yürüttüğü çalışmalar duygu ve davranış problemleri açısından risk altında olan çocukların aile işlevselliğine etki edecek uygulamaları kapsamaktadır.

Dr. Öğr. Görevlisi Serkan ÖZGÜN
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tam Zamanlı Öğretim Üyesi ve ÖzÜÇAM Süpervizörü

Dr. Serkan Özgün lisans derecesini 1998 yılında, yüksek lisans derecesini de 2002 yılında “şizofren tanısı almış çocuğu olan ailelerde iletişim etkinliği ve duygu ifadesi” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden almıştır. 17 Ağustos depremi ardından Türk Psikologlar Derneği (TPD) gönüllüsü olarak deprem bölgesinde terapist olarak afet ve saha çalışmalarına başlamıştır. Yüksek lisans sonrasında iki yıl New York’ta travma (ITSP, NYU) ve aile terapisi (Ackerman Institute, NY) alanında iki postgraduate program tamamlayarak Türkiye’ye dönen Özgün doktora derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden 2010 yılında “Evlilik dışı ilişkinin aldatılan eş üstündeki travmatik etkisi” başlıklı tez çalışmasıyla almıştır. Doktora ardından üniversitelerde travma ve aile alanlarında dersler veren Özgün, 2012-16 yılları arasında OKAN Üniversitesi Travma Yüksek Lisans Programında yer almıştır. Psikoterapist olarak çalışmaya 2004 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsünde (DBE) başlayan Özgün, 2009-15 yılları arasında, kurucularından olduğu İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde sürdürmüştür. Özgün halen kurucusu olduğu BUDE Psikoterapi Merkezi’nde terapist olarak çalışmayı sürdürmekte, afet ve saha çalışmalarını da TPD bünyesinde devam etmektedir.

Tuğçe BAĞCI
Uzm. Psk. Tuğçe BAĞCI
Merkez Müdürü

Uzm. Psk. Bağcı, lisans derecesini 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü, yüksek lisans derecesini 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümü Çift ve Aile Terapisi alt dalından almıştır. Yüksek lisans tezi için aile değerlerinin çift ilişkisine nesiller arası aktarımı üzerine yoğunlaşarak ve “Türkiye’de çift ilişkisine dair değerlerin nesiller arası aktarım süreci” isimli tezini hazırlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca TÜBİTAK’tan başarı bursu almış, bu burs ile çalışmalarını akademik ve bilimsel temelli yürütmüştür. Şu anda ağırlıklı olarak bireyler ve çiftlerle çalışmaktadır. Çalıştığı konulardan bazıları nesiller arası aktarım süreçleri, iletişim problemleri, ilişkisel zorluklar, boşanma, aile ve akraba ilişkileridir. Özel ilgili alanı olarak gebelerle doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası çalışmalarında bulunmakta, hamilelik dönemi içerisinde çift ilişkisi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Saniye İhtiar Sali Ali
Saniye İhtiar SALİ ALİ
İdari Uzman

Saniye İhtiar Sali Ali, lisans derecesini 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümünden almıştır. 1998-2000 yılları arasında Kariyer Danışmanlık’ta asistan, 2002-2010 yılları arasında Tanyeri Sağlık Hizmetleri’nde doktor asistanı ve 2010-2014 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp fakültesi yetkilisi olarak görev almıştır.